loader image

Algemene voorwaarden

Hairextensions Groningen bekend onder de naam  ‘’De Hairextensions Beautique’’.

Gevestigd aan het Gedempte Zuiderdiep 116 9711 HM te Groningen

KVK nummer 80977626

Artikel 1 toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze gesloten overeenkomsten, diensten en afspraken.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst zal tot stand komen wanneer de consument gevraagd heeft om een behandeling in te plannen waarbij ‘’ De Hairextensions Beautique’’ heeft aangegeven de gevraagde behandeling uit te voeren. 

Tijdens de intake is ‘’ De Hairextensions Beautique’’ verplicht de consument te informeren over de ter zake gestelde prijs. Deze prijs zal niet mogen worden verhoogd tussen de intake en het moment van de geplande behandeling. 

Een reservering in onze agenda voor de gevraagde behandeling door de consument zal alleen worden gedaan wanneer er een aanbetaling van 50 euro is ontvangen. Dit zal tijdens de intake worden voldaan. Het bedrag 50 euro zal worden verrekend met het totaalbedrag na het uitvoeren van de behandeling.

Artikel 3 Verplichtingen ‘’De Hairextensions Beautique’’

De Hairextensions Beautique zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 4 Verplichtingen consument

De consument dient ‘’De Hairextensions Beautique’’ voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van alle noodzakelijke informatie die voor een goede uitvoering van de behandeling nodig is.

Artikel 5 Afspraken annuleren of wijzigen

Afspraken kunnen kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd tot 48 uur van te voren in ons boekingssysteem of telefonisch (bellen). 

Wijzigingen of annuleringen via de Whatsapp worden niet in behandeling genomen.

Indien er niet tijdig wordt geannuleerd of gewijzigd waarbij geldend minimaal 48 uur van te voren zullen er kosten in rekening worden gebracht van 20 euro. 

Indien de consument niet komt opdagen naar de behandeling van een nieuwe set hairextensions of de afspraak niet tijdig waarbij geldend 48 uur van te voren heeft geannuleerd. Zal de aanbetaling van 50 euro worden ingehouden waarbij geen enkele uitzondering zal gelden.

Artikel 6 De Betaling

De betalingen kunnen op de volgende wijzen worden voldaan; contant en pin

Artikel 7 Garantie

De Hairextensions Beautique is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd of doordat ‘’De Hairextensions Beautique’’ is uitgegaan van de door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

Indien er meer dan 10% van de keratine wax hairextensions loslaten binnen een week na het plaatsen, zullen de hairextensions kosteloos worden teruggeplaatst. De Hairextensions Beautique zal op geen enkele grond van reden terugbetalingen doen. 

Indien de hairweave binnen een week is losgelaten zal deze kosteloos worden herplaatst. De Hairextensions Beautique zal op geen enkele grond van reden terugbetalingen doen. Indien het termijn verstreken is De Hairextensions Beautique op geen enkele wijze aansprakelijk en zal het normale tarief voor het herplaatsen worden gerekend. 

Wanneer de afspraak is ingepland zal er een folder worden meegestuurd per email. In deze folder wordt het verzorgingsadvies stap voor stap uitgelegd. 

Wanneer het haar niet wordt verzorgd met de door ons aanbevolen producten, kan de kwaliteit van het haar niet gegarandeerd worden. Het gebruik van andere producten is op eigen risico en kan de levensduur van de hairweave verkorten.

Indien het verzorgingsadvies niet is nageleefd is ‘’De Hairextensions Beautique’’ niet aansprakelijk voor zowel het eigen haar als de hai. 

Indien de hairweave zijn gekleurd of geknipt door uzelf of een derde  is ‘’De Hairextensions Beautique’’ niet aansprakelijk voor schade aan zowel het eigen haar als de hairweave.

Indien de hairextensions zijn verwijderd door uzelf of een derde is ‘’De Hairextensions Beautique’’ niet aansprakelijk voor schade aan zowel het eigen haar als de hairweave.

Artikel 8 Klachten

De klacht dient na het ontdekken te worden ingediend schriftelijk of per mail naar de onderstaande gegevens. 

Email: info@hairextensionsgroningen.nl

De Hairextensions Beautique

Gedempte zuiderdiep 116

9711 HM te Groningen

De Hairextensions Beautique zal de klachten binnen een maand na ontvangst in behandeling nemen.